درد دل

ديشب حالم گرفته بود.
ولی وقتی به اهنگ((طوفان و غروب)) اقای سيامک خواهانی گوش دادم،ارامش پيدا کردم و متاسف شدم از اينکه ناراحتت کردم،اميدوارم بتونم از شرمندگی شما در بيايم.

دوستش دارم
دلم نمي ايد ازرده خاطر شود،کسی که موقعی که نياز دارم با حرفهايش به من ارامش ميدهد.
با صدای خنده هايش تمام وجودم پر از شادی ميشود.
با ناراحتی من او هم ناراحت ميشود.
اری دوستت دارم،توئی که گرمای وجودت به من اميد ميدهد.
اری،تو که حرفهايت مثل ايه ای از قران برايم مقدس است و همچون گنج ارزشمند است.
اری،تو که جانم به جانت بسته است.
.....................................................
اگر بعضی اوقات کاری انجام میدهم یا چیزی میگویم که ناراحتت میکنم،مرا ببخش ای بزرگوار.
حالا ۲ یا ۳ روز باهاش حرف نمیزنم مهم نیست.
مهم اين هست که ((در دل به ياد هم هستيم))،و هميشه به يادت هستم.
به اميد روزهای خوب و سرشار از شادی.
دست دار شما:من
6.gif6.gif6.gif6.gif7.gif

/ 0 نظر / 7 بازدید