اموخته ام؟

مردي كه با كلمات اندك حرفهاي بسياري مي زند .

آموخته ام ....... بهترين كلاس درس دنيا كلاسي است كه زير پاي پير ترين فرد دنياست .

آ‌موخته ام ....... وقتي كه عاشقيد عشق شما در ظاهر نيز نمايان مي شود .

آموخته ام ..... تنها كسي كه مرا در زندگي شاد مي كند كسي است كه به من مي گويد : تومرا شاد كردي .

آموخته ام ..... داشتن كودكي كه در آغوش شما به خواب رفته زيباترين حسي است كه در دنيا وجود دارد .

آموخته ام ...... كه مهربان بودن بسيار مهم تر از درست بودن است .

آمو خته ام ...... كه هرگز نبايد به هديه اي از طرف كودكي ( نه ) گفت .

آموخته ام .... كه هميشه براي كسي كه به هيچ عنوان قادر به كمك كردنش نيستم دعا كنم .

آموخته ام ..... كه مهم نيست كه زندگي تا چه حد از شما جدي بودن را انتظار دارد ،‌ همه ما احتياج به دوستي

داريم كه لحظه اي با وي به دور از جدي بودن باشيم .

آموخته ام ..... كه گاهي تمام چيزهايي كه يك نفر مي خواهد فقط دستي است براي گرفتن دست او ، وقلبي

است براي فهميدن وي .

آموخته ام ...... كه راه رفتن كنار پدرم در يك شب تابستاني در كودكي ، شگفت انگيز ترين چيز در

بزر گسالي است .

آموخته ام ...... كه زندگي مثل يك دستمال لوله اي است هر چه به انتهايش نزديكتر مي شويم سريعتر حركت

مي كند .

آموخته ام ..... كه پول شخصيت نمي خرد .

آموخته ام ...... كه تنها اتفاقات كوچك رو زانه است كه زندگي را تماشايي مي كند .

آموخته ام ..... كه خداوند همه چيز را در يك روز نيافريد .پس چه چيز باعث شد كه من بيانديشم مي توا نم

همه چيز را در يك روز به دست بيا ورم .

آموخته ام ...... كه چشم پوشي از حقايق آنها را تغيير نمي دهد .

آموخته ام .... كه اين عشق است كه زخمها را شفا مي دهد نه زمان .

آموخته ام ..... كه وقتي با كسي روبرو مي شويم انتظار لبخندي از سوي ما را دارد .

آموخته ام ...... كه هيچ كس در نظر ما كامل نيست تا زماني كه عاشق بشويم .

آ موخته ام ..... كه زندگي دشوار است اما من از او سخت ترم .

آموخته ام ....... كه فرصتها هيچگاه از بين نمي روند ،‌بلكه شخص ديگري فرصت از دست داده ما را
تصاحب خواهد كرد .
آموخته ام ....... كه آرزويم اين است قبل از مرگ مادرم يكبار به او بيشتر بگوييم دوستش دارم .

آمو خته ام ...... كه لبخند ارزانترين راهي است كه مي شود با آن نگاه را وسعت داد .

آموخته ام ..... كه نمي توانم احساسم را انتخاب كنم اما مي توانم نحوه بر خورد با آنرا انتخاب كنم .

آموخته ام ..... ~ كه همه مي خواهند روي قله كوه زندگي كنند ، اما تمام شادي ها و پيشرفتها وقتي رخ مي دهد

كه در حال بالا رفتن از كوه هستيد .

آموخته ام ..... بهترين موقعيت براي نصيحت در دو زمان است : وقتي كه از شما خواسته مي شود ،‌ وزماني

كه درس زندگي دادن فرا مي رسد .

آموخته ام ..... كه كوتاهترين زماني كه من مجبور به كار هستم ، بيشترين كارها و وظايف را بايد انجام دهم .

عشق چيست ؟

شخصي به همسرش مي گوييد : من عاشق تو هستم و بدون تو نمي توانم زندگي كنم .

اما اين عشق نيست ، گرسنگي است . شما نمي توانيد در آن واحد هم كسي را دوست بداريد وهم بي تابانه نيازمندش باشيد .

عاشق واقعي كسي است كه معشوق خود را آزاد مي گذارد تا خودش باشد .در عشق اجباري نيست .عشق يعني امكان انتخاب به معشوق دادن .براي آنكه كسي يا چيزي را به دست بياوري رهايش كن.

كتاب آخرين راز شاد زيستن
نوشته : اندرو متيوس
مترجم : وحيد افضلي راد
............................................................................................................................
35.gif
18.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
هاله

سلام رفيق! خيلی خوشحال شدم که به من سر زدی! باز هم اوون ورا بيا........راستی:اول!!!!