نظر شما؟

سلام دوستان عزيز و بی معرفت و با معرفت(البته بعضی ها)
خب برداشت شما از اين شعر چيه؟
بگيد چی فکر ميکنيد؟
يا علی گفتيم و عشق اغاز شد.
وقتی اولش يا علی گفتم...
انتظار داشتم همون طور که بهت اعتماد دارم بهم اعتماد داشته باشی.
نميگم نداری ولی دوست دارم مشکلت و به من هم بگی....
ميفهمی
اين و به همه شما ميگم.....

/ 0 نظر / 9 بازدید