چه ثمر از اين رفاقت...

راستش ديروز خيلی دلم گرفته بود
داشتم خونم و تميز ميکردم،حوصله نداشتم
سياوش قميشی گذاشتم و داشتم گوش ميدادم که به اين اهنگ رسيد.
بغضی که يک عمر تو گلوم بود شکست
ميدونيد کدوم اهنگ:..........
من همونم که هميشه غم و غصه م بی شماره
اوونی که تنهاترين حتی سايه هم نداره
اين منم که خوبيهام و کسی هرگز نشناخته
اوون که در راه رفاقت همه هستيش و باخته
هر رفيق راهی با من دو سه روزی همسفر بود
ادعای هر رفاقت واسه من چه زود گذر بود
هر کی با زمزمه عشق دو سه روزی عاشقم شد
عشق من باعث زجر همه دقايقش شد
اوون که عاشق بود و عمری از جدا شدن ميترسيد
همه هراس و ترسش به دروغش نمی ارزيد
چه اثر از اين صداقت ،چه ثمر از اين نجابت
وقتی قد سر سوزن به وفا نکرديم عادت.......
.................................
حالا شما قضاوت کنيد؟؟

/ 1 نظر / 10 بازدید
رضا

سلام به دوست خوبم . افتخاری بود که به من سر زديد و البته چه هديه ای بهتر از اينکه در يک روز تعطيل دوست جديدی پيدا کنی ممنون که سر زدی . اما من هم سياوش قميشی رو خيلی دوست دارم مخصوصا آهنگ نقابش مدتها منو اسير واژه های خودش کرد البته ميدونی بعد احساس کردم خيلی بيش از حد اسير حرفهای قشنگش شدم و مجبور شدم ترکش کنم و به دنيای واقعی برگردم موفق باشی