انديشه های شب

شب است و من باز بيدارم.
در انديشه ای تازه، در انديشه روزی ديگر.
در فکر حرفهای گفته و نگفته که هميشه به يادش هستم.
در فکر سکوت،اری سکوت.
اری سکوتی که پر از حرفهای ناگفته است.
در فکر هدف،اری هدف،باهم بودن،باهم زيستن.
در فکر عشق،عشق به همديگر،عشق به خدا.
در فکر دوستی ها...
در فکر تو،اری تو...
به نظر شما،اری شما :دوست داشتن يعنی چه؟
منتظرم؟
اری منتظرم تا با حرفهايت. اين علامت سئوال را پاک کنم.
منتظر و چشم به راه.
موفق و مويد باشيد عزيزان.
م.ح.ر

/ 1 نظر / 7 بازدید
akbar mashti

سلام اومدم وبلاگتو ديديم لينک نداده بودی که من لينک بدم