اخلاق خوب....

ميخوام در مورد اخلاق افراد صحبت کنم.
که در مورد اخلاق حرف زده و خود از ان تبعيت نميکند.
کسی ميتواند کسی را از نظر اخلاقی مورد سرزنش قرار دهد که خودش
نمونه ای از اخلاق باشد.
که تا من نوعی با بهره گيری از اخلاق ان اخلاقم را خوب کنم.
ولی خود او اخلاقی بد دارد نميتواند کسی را در اين راه راهنمايی کند.
و اينکه خاله بودن لياقت ميخواهد.
و اخلاق خوب
انسانها بازيچه نيستند که اگر خوشت امد،يک روز با او باشی و روز ديگر با کسی ديگر.
از شما دوستان عزيز خواهش ميکنم نظر بدهيد.

33.gif

/ 1 نظر / 8 بازدید
mahi

aslan nemigiram!!! manzoor?