مسافرت

سلام دوستان
انگاری به خاطر عيد کسی از ما ديدن نميکنه
ميدونم سرتون شلوغه
حتی تو هم سراغ مرا نميگيری
و به اين نتيجه رسيدم که برم مسافرت تا شايد حالم بهتر شود
موفق و مويد باشيد
اگه ما را نديديد حلالم کنيد،به خوبی خودتان....
خداحافظ همگی شما
مخصوصا تو،م من
به انتهای اين ترانه ها رسيدم
در اين نهايت
نه تو را ديدم،نه رويا را
نه باران امد،
نه بادی حتی
که گردی از شعر های رسيده تو را
به ترانه های کال من
تعارف کند
تو کجايی اخر!؟...

/ 1 نظر / 6 بازدید
ستاره آذر

اميدوارم هميشه شادباشی و بخاطر همه چيزهای باارزش در زندگيت بجنگی .