من،تو،عشق و مشکل

اری،
در دوردست ترين جاها تو را ميبينم که چه معصوم
به من مينگری
به دنبال چه هستی در من؟
نمی دانم؟
حتی لبانم نمی تواند سطر سطر ذهنم را بيان کند.
و فقط نام توست در گوشم که ميگويد:
بيا تا با هم بيابيم معنی((همدلی و هم زبانی))
دوست دارم که دلت گهواره ای باشد
از جنس عشق
تا در ان برايم عشق را معنا کنی...
و چه هست اين مشکل
که تو را چون مرغي پر شکسته،در هم
پيچيده است.
و من مانده ام در اين همدلی و هم زبانی
من که از داخل تو بی خبرم ؟
از چه رو از تو نپرسم چه شده؟
و چقدر اين بد است
که نتوانيم مشکلات عشق را معنا کنيم
من برای دل خود می خوانم
((زندگی گرمی دلهای به هم پيو سته است))
و تو در انديشه ان مشکل؟
تو بگو من چه کنم:
با تو ،عشق و مشکل؟؟؟؟
undefined
نوشته خودم:محمد حسام رحمانی
در ساعت:۹:۴۵
روز ۲۵/۲/۸۲

از دوستان عزيز خواهش ميکنم از اين اثر سوء استفاده نکنند
و نظر خود را اعلام کنيد...
منتظر پيامهای سبزتان هستم

/ 0 نظر / 10 بازدید