چطوری؟؟؟؟

به نظر شما ادمها از کجا به عشق همديگه پی ميبرند؟
از نگاه های هم ميخونند؟
از حرفها،از کارها و ......
راستش اين همه ادمی که با يک نگاه عاشق ميشوند.
و تا اخرش با هم هستند
الان کجا هستند؟؟؟
چی شد اوون همه عاشق واقعی
کجاست؟
اون دوستيها ،کجاست اون همه محبت؟
چی شد اوون همه عشق و اميد که تو دلها بود.
الان دروغ هست که جای عشق و اميد گرفته....
پول هم که دوستي ها رو از بين برده...
به نظر شما چيزی مونده نگفته باشم؟؟؟؟

06.gif

/ 1 نظر / 5 بازدید
mahi

bale nagofti ke har chi beshe ham ashgh paa bar jaast