خدایا سپاس

همیشه در حال نالیدن بودم،

اینکه زندگیم چرا اینجوریه و چرا آدما فلانند و چرا و چراهای زیادی بود.

همیشه میگفتم خدا دوستم نداره و خدا حواسش به من و حرف هام نیست....

همیشه فقط به وقت حضور در جای زیارتی به یاد خواسته هام بودم...

بیشتر آدمها البته این شکلی هستند که همه چی از خدا میخوان،با خدا معامله می کنند، و همیشه مینالند...


توی روزهایی که می خواستم پاشم از زمین یاد گرفتم خدا رو شکر کنم برای نداده هاش...

خدا رو شکر کنم برای داده هاش.

برای تمام نعمت هایی که دارم و ازش غافل بودم بعدش فهمیدم چرا این بیت رو قدیمی ها می گفتند.

میگه: شکر نعمت، نعمتت افزون کند/ کفر نعمت، از کفت بیرون کند...


*** توصیه ویژه: کتاب معجزات شکر گزاری،شامل یک دوره 28 روزه هست و فوق العاده پاسخ میده برای تغییر در زندگی.

/ 2 نظر / 127 بازدید
sabapajohesh

سلام. مولف این کتاب معجزه های شکرگزاری کیه؟