زندگی

زندگي، گرمي عشق من و توست
زندگي،چيك چيك بارون توي ناودون
زندگي،نم نم بارون بهاريست
زندگي،ابي درياست
وقتي پاييز ميومد يادت مياد
من و تو قدم زنان تو كوچه هاي پاييزي
دست در دست هم ميخونديم از عشق و اميد
خش خش برگهاي پاييزي به من و تو شور
عشق ميداد
بيا تا براي لحظات با هم بودن تلاش كنيم
بيا تا در اغوش هم گرمي عشق را احساس كنيم
بيا و با اغوش باز پذيراي عشق و نيازم باش
بيا تا اوج عاشقي بريم
بيا تا خش خش برگها را يك راز كنيم
بيا تا غمها را باد هوا كنيم
بيا تا گرمي عشق را معنا كنيم

نوشته:محمد حسام رحماني
تاريخ:3/1/1382
ساعت:20/2 دقيقه بامداد
تقديم به شما عزيزان

/ 0 نظر / 6 بازدید