اولين روز ديدار

اولين روز ديدار و صدا
يادت هست
خوابهايم را خواب کردم
و چشم به ساعت و تلفن دوختم
نگو که تو بی خيال از بازگشتن خاطره هايی
نگو که نمی دانی مسافر سطر سطر سروده های منی
من هنوز هم سر حرفهايم هستم
تو هم قول بده که از فردا
پا به پای ترانه هايم بيايی
پس قرارمان به همان لحظه زلال يادگار
دنگ دنگ ساعت
هشت بار،
زنگ تلفن
و صدای تو
دلنشين ترانه روزهای من...

شعر از:شراره شهابی

/ 0 نظر / 6 بازدید