ايا ،ايا،ايا؟؟؟؟؟؟؟؟

تا حالا شده از خودمون بپرسيم،چرا نياز به يک همزبون داريم؟
ايا فقط يک نفر رو می خواهيم تا تنهاييها مون و پر کنه؟
يا اينکه يکی رو ميخوای که همراهت باشه و برات همزبون باشه.
ايا ميشه دوست داشتن و تو ظاهر يا قيافه ادمها معنی کرد؟
ايا حرفهای ما در ظاهر خلاصه ميشه؟
من ادمها رو به خاطر خودشون،به خاطر دلشون،دوست دارم.
نه به خاطر قيافه و پول و ........ .
برای من ملاک خودتی،حرفهات و............. .
اگه برای تو مهم بگو؟
شايد برای همه قيافه و همه چيز دختر مهم باشه،ولی برای من تو مهمی
تو ..تو .. undefined
باورم کن،دوستت دارم.
6.gif
موفق و موئد باشيد.
ولی جواب من رو بدهيد.؟؟؟؟


/ 1 نظر / 6 بازدید
azadeh

سلام. کم پيدايی!! به نظر من عشق تو اين روزها دردسر داره . اگه آدم بتونه جلوی احساساتش رو بگيره شايد خيلی به نفعش باشه . البته نبايد اين رو هم فراموش کرد که آدم به يک همدل و همزبون احتياج داره . ولی يه همزبون واقعی در اين روزگار کم پيدا می شه . پس چه بهتر که ما فقط با خدای خودمون خلوت کنيم و همه درددل ها و رازهايمون را به اون بگيم . چه کسی بهتر از اون ؟ مطمئن باش اگه از ته دل با اون حرف بزنی حتما به حرفهات گوش می کنه و حسابی سبک و خالی می شی . باور کن بعضی وقتها حضور خدا را آنچنان در زندگيت حس می کنی که خودت تعجب می کنی .