نميدونم چی بگم وقتی کسی سر نميزنه....


يه دل خسته و يه غم بزرگ يه دونه بره و يك گله ي گرگ

يه دونه بهار و صد هزار خزون يه عالم ابر سياه تو آسمون

نه يه چوپوني كه هي هي اي كنه نه مسافري كه روزي بمونه

نه پرنده اي كه چيزي بخونه

با اين رفيقاي نيمه راه آخراي وقت و اين همه راه

نه وقت برگشتن دارم نه دل خود كشتن دارم

نه مي تونم كه وا بدم تن به قضا بلا بدم

دست خدا مي دمشون مي گذرم از عالمشون

كاشكي حلالمون كنن اگه نخورديم غمشون

/ 1 نظر / 7 بازدید
elmira

حسام و مهسا ۲ يار با وفا