سلام
اگر به تو طعنه زدم برای اين بود که به اشتباهات خودت پی ببری و نه چيز
ديگر.
من ازت فقط صداقت ميخواهم و بس.
چرا فکر ميکنی که من درک نميکنم
چرا فکر ميکنی هميشه اين دختر ها هستند که همه چيز و درک ميکنند.
منم ادمم،مگه من درک ندارم،مگه من دل ندارم....
ها تو به من بگو؟
چرا فکر ميکنی من نميفهمم!
چرا،چرا...............
؟؟
e.gif
5.gif

/ 2 نظر / 6 بازدید
مهسا

معنای واقعی عشق در کلمات نمی گنجد. آدمی بايد حقيقتا عاشق بشه تا معنی عشق رو بفهمه. ولی يه چيزی رو من خوب ميدونم. اونم اينه که بالاتر از عشق چيزی وجود نداره. و شخصا معتقدم که فقط با نگاه نميشه عاشق شد. چون من نديده عاشق شدم....... اگه دلت خواست به شب اميد من سر بزن.

yalda

صد بار به چوب عشق بستند مرا انگاه غريبانه گسستند مرا گفتند مرا که بی ريا بايد زيست آيينه شدم باز شکستندمرا