۱۳ توصيه برای زندگی

سلام ميخوام براتون از سيزده تا توصيه در مورد زندگي با هاتون حرف بزنم.

1ـ دوستت دارم ، نه به خاطر شخصيت تو، بلكه بخاطر شخصيتي كه من در هنگام
با تو بودن پيدا ميكنم.
2ـ هيچكس لياقت اشكهاي تو را ندارد و كسي كه چنين ارزشي دارد باعث اشك ريختن تو نميشود.
3ـ اگر كسي تورا انطور كه ميخواهي دوست ندارد، به اين معني نيست كه تورا با تمام وجودش دوست ندارد.
4ـ دوست واقعي كسي است كه دستهاي تورا بگيرد ولي قلب تورا لمس كند.
5ـ بدترين شكل دلتنگي براي كسي، انست كه در كنار او باشي و بداني كه هرگز به او نخواهي رسيد.
6ـ لبخند را هرگز ترك نكن، حتي وقتي كه ناراحتي چون هركس امكان دارد عاشق لبخند تو شود.
7ـ تو ممكن است در تمتم دنيا فقط يك نفر باشي،ولي براي بعضي ها تمام دنيا هستي.
8ـ هرگز وقتت را با كسي كه حاضر نيست وقتش را با تو بگذراند،نگذران.
9ـ شايد خدا خواسته كه ابتدا بسياري افراد نامناسب را بشناسي و سپس شخص مناسب را ،به اين ترتيب وقتي او را يافتي بهتر مي تواني شكر گذار باشي.
10ـ به چيزي كه گذشت غم مخور، به چيزي بعد از ان امد لبخند بزن.
11ـ هميشه افرادي هستند كه تورا مي ازارند، با اين حال همواره به ديگران اعتماد كن و فقط مواظب باش كه به كسي كه تو را مي ازارد ، اعتماد نكني.
12ـ خود را به فرد بهتري تبديل كن و مطمئن باش كه كه خودرا ميشناسي قبل از انكه شخص ديگري را بشناسي و انتظار داشته باشي او تو را بشناسد.
13ـ زياده از حد خودرا تحت فشار نگذار، بهترين چيز ها در زماني اتفاق مي افتد كه انتظارش را نداري.


نويسنده: گابريل گارسيا ماركز

/ 1 نظر / 6 بازدید
elmira joon

حسام جان سلام اميدوارم حالت خووب باشه. من هم خوبم همین . شاد و سرزنده باشی. فعلا باي