محبت

سلام
محبت،مثل نرمی سفر اب به ريشه های نازک برگ.
محبت،مثل گرمی دلهای خوب و يکرنگ.
محبت٪مثل عشق های پاک و همرنگ.
محبت،مثل جامی طلا رنگ.
که به بعضی ها ميرسه و به بعضی ها نميرسه.
و اينکه اونهايی که ندارندبيشتر قدر محبت ميدونند،تا اونهايی که هميشه نوازش مادر بر سرشون.
هميشه ارزو داشتم مادرم بود و سرم و ميذاشتم روی پاهاش و های های ميگريستم و او فقط با يک نوازش بر سرم جام لبريز وجودم را از محبت سيراب ميکرد.
((قدر محبت بدونيد))
موفق و مويد باشيد.
دوست دار همگيتون حسام6.gif

/ 0 نظر / 6 بازدید