ابتدا و انتها

ابتدا و انتهاي ترانه هايم
كه واگويه اي بود از دلتنگي و
انچه بر دل تنگمان گذشت
تو بودي
بيا،
دلم براي شعرهاي افتابي ات
تنگ شده
بيا تا باز هم ترانه هايم را
با نام خورشيد اغاز كنم
به نام نامي تو ...

نوشته :ش.شهابي

/ 0 نظر / 8 بازدید