غزل .......

(به نام خدا)

من به تو وقتي رسيدم غير يكرنگي نديدم
كوله بار تو اميد زندگي بود…
من به وقتي رسيدم كه همه شعر و ترنه ات
پر احساس قشنگ شاعري بود…
تو به من وقتي رسيدي كه ازم خيري نديدي
واسه من طلوع صبح رو به غروب بود…
تو به من وقتي رسيدي همه شاه بيتهاي شعرم
بهتر از هر غزل خداحافظي بود…
اي رسيده اول راه اي نرفته راه و بيراه
راه و رفتم،دل شكستم،تن هلاكم…
اي به اخر نرسيده از تو رويا سر رسيده
تا رسيدم تورو ديدم دل بريدم…
به پايت كه رسيدم از همه دنيا بريدم.
سروده:
M.H.R


/ 0 نظر / 10 بازدید