دانستنیهای زندگی*

دانستنیهای زندگی*

تاريخ : جمعه ۳۱ امرداد ۱۳۸٢ | ۸:۱۳ ‎ق.ظ | نویسنده : حسام

بيا و برای هميشه اين غربت خالی را از عشق پر کن

بيا تا هنوز رودها بهار را از قله های دور اسمانی به زمين هديه می کنند

تا هنوز سالها به نفس هايشان می نازند

تا هنوز کبوتر ها مسير پنجره ی ما را گم نکرده اند

تا هنوز گلهای دشت احساس يخ نزده اند

بيا و برای هميشه اين غربت خالی را از عشق پر کن

................................................................

سنگ صبور طاقت اندوه من نداشت

                                         در هم شکست از غم دل سنگ خاره ای

بابا پس اين پيام هايی که قراره بگذاريد کجان، بابا اين جا ميای يک پيام کوچولو هم ميتونی بذاری ها تا من هم خوشحال بشم و بنويسم.

به خدا هميشه وقتی ميام و ميبينم برام پيغام گذاشتين اينقدر خوشحال ميشم... با خودم ميگم ببين چه دوستهای با معرفتی داری..

 راستی هفته بعد کوه يادتون نره ها ، بگين مياين يا نه ديگه ....