دانستنیهای زندگی*

دانستنیهای زندگی*

تاريخ : چهارشنبه ۱۱ تیر ۱۳۸٢ | ۱٢:٥٢ ‎ق.ظ | نویسنده : حسام
((به نام خدا))

1. هنگامي كه خدا مي خواست در اين جهان صداقت و پاكي باشد .چرا شيطان را افريد؟

قبل از پاسخ به اين سئوال اين را ميخواهم بگويم:
تويي كه صداقت و پاكي رو ميشناسي چرا صادق و پاك نيستي…
اما….
خداوند ان موقعي كه ادم و حوا را افريد با ان همه علم كه به اين ها داده شده بود،اما باز گول خوردند به خاطر اينكه انقدر تجربه عمل به علمي كه باعث پاكي است را نداشتند(البته علم درست).
وقتي كه همراه پاكي و صداقت ،دروغ و ريا هم هست. باعث ميشود انكه پاكي را ميخواهد انتخابش كند و پاكتر شده و به خداي خود نزديكتر شود. و انكه نا پاكي را انتخاب كرده انچه كه در مروتش هست نشان دهد و خود را ناپاك تر كند و حال انكه ناپاكي خود را با : كينه،دروغ،
دشنام،مكر و حيله،غيبت،خود خوري…. نشان ميدهد و رسوا ميشود البته در مقابل پروردگارش و انسان ها.
اين همه پاكي در اين جهان است پس چرا ما ناپاكي را انتخاب ميكنيم؟
به خاطر منافع!
اين چيزها مثل زيبايي و پول و مقام كه باعث ميشود چشم انسان بسته شود و اطرافش را نبيند،مگر چقدر عمر دارد.
زيبايي كه پس از 30،40 سال از بين ميرود.حتي زيباترين انسانها هم بعد از مردن و زير خاك رفتن و بعد از 10 الي 12 روز زير خاك بودن، دوست نداري حتئ يك لحظه هم او را ببيني.
مگر اين زيبايي چقدر ارزش دارد كه انسان بي نهايت عذاب برايش
ميگذارد.
خوب مثل حضرت علي(ع) باشيم
اگر بخواهيم به اين زمان حساب كنيم.از نخلستانهايي كه ان حضرت داشتند.
سالانه يك ميليارد دلار در امد داشت، با اين حال همه ان را به محرومين و محتاج ها ميدادند.
پاكي و صداقت بها ميخواهد:بهايش را كسي ميپردازد كه عاشق خدا باشد
ان موقع هست كه انسان حركت ميكند به سوي عشقش.
حديث از خدا(به روايت از پيامبر)
خداوند ميفرمايند:
هركس مرا بخواهد مرا پيدا ميكند،هركس مرا پيدا كرد مرا دوست ميدارد،
و هر كس مرا دوست بدارد عاشق من بشود من او را ميكشم(شهيد)،
و خونبهايش هم خودم هستم….
اما چرا اينها را گفتم:به خاطر سئوال دوستي گرامي
كه بخاطر او من به دنبا ل اين موضوع گشتم.