دانستنیهای زندگی*

دانستنیهای زندگی*

تاريخ : پنجشنبه ۱٥ خرداد ۱۳۸٢ | ٢:٢٩ ‎ب.ظ | نویسنده : حسام
راستش ديروز خيلی دلم گرفته بود
داشتم خونم و تميز ميکردم،حوصله نداشتم
سياوش قميشی گذاشتم و داشتم گوش ميدادم که به اين اهنگ رسيد.
بغضی که يک عمر تو گلوم بود شکست
ميدونيد کدوم اهنگ:..........
من همونم که هميشه غم و غصه م بی شماره
اوونی که تنهاترين حتی سايه هم نداره
اين منم که خوبيهام و کسی هرگز نشناخته
اوون که در راه رفاقت همه هستيش و باخته
هر رفيق راهی با من دو سه روزی همسفر بود
ادعای هر رفاقت واسه من چه زود گذر بود
هر کی با زمزمه عشق دو سه روزی عاشقم شد
عشق من باعث زجر همه دقايقش شد
اوون که عاشق بود و عمری از جدا شدن ميترسيد
همه هراس و ترسش به دروغش نمی ارزيد
چه اثر از اين صداقت ،چه ثمر از اين نجابت
وقتی قد سر سوزن به وفا نکرديم عادت.......
.................................
حالا شما قضاوت کنيد؟؟