دانستنیهای زندگی*

دانستنیهای زندگی*

تاريخ : چهارشنبه ۱٤ اسفند ۱۳۸۱ | ۱٠:٠٠ ‎ب.ظ | نویسنده : حسام
سلام
اگر به تو طعنه زدم برای اين بود که به اشتباهات خودت پی ببری و نه چيز
ديگر.
من ازت فقط صداقت ميخواهم و بس.
چرا فکر ميکنی که من درک نميکنم
چرا فکر ميکنی هميشه اين دختر ها هستند که همه چيز و درک ميکنند.
منم ادمم،مگه من درک ندارم،مگه من دل ندارم....
ها تو به من بگو؟
چرا فکر ميکنی من نميفهمم!
چرا،چرا...............
؟؟