دانستنیهای زندگی*

دانستنیهای زندگی*

تاريخ : جمعه ۱۸ بهمن ۱۳۸۱ | ۱:٠٩ ‎ق.ظ | نویسنده : حسام
اين روزها دلت با ما نيست،نگفتم چرا،نپرسيدم.
اما ای هميشه،هميشگی تو هم نمی پرسی احوال مارو،
از ته دل نمی پرسی؟
اخرش به ما نگفتی که عاقبت دل بستن چيه؟
نگفتی،نگفتی
فقط با نرمی انگشت هات گونه سرخ داوودي های زرد و پاک کردی.
هيچی نگفتی ،نگامم نکردی.
و من دونستم در پی باد دويدن ،
قرار اين دل بی قرار.