دانستنیهای زندگی*

دانستنیهای زندگی*

تاريخ : شنبه ٥ بهمن ۱۳۸۱ | ٤:۳٤ ‎ب.ظ | نویسنده : حسام
((سيب))
تو به من خنديدی
و نميدانستی
من به چه دلهره از باغچه همسايه
سيب را دزديدم
باغبان از پی من تند دويد
سيب را دست تو ديد
غضب الود به من کرد نگاه.
سيب دندان زده از دست تو افتاد به خاک
و تو رفتی و هنوز،
سال ها هست که در گوش من ارام ، ارام
خش خش گام تو تکرار کنان
می دهد ازارم
و من انديشه کنان
غرق اين پندارم
که چرا،
خانه کوچک ما
سيب نداشت

((حميد مصدق))